Course


Date Language Place
30. 5. – 31. 5. 2017 Russian ISBM - Vysoká škola ekonomická v Praze
2. 6. – 3. 6. 2017 Czech ISBM - Vysoká škola ekonomická v Praze

Úspěšnost každé hry závisí na velkém počtu faktorů. Je to i silný tým, správná volba settingu, správný management a pochopitelně spousta dalších věcí… Aby zajistit úspěšnost hry, projekční tým pracuje ve dvou klíčových směrech – vývoj a operativní řízení (operování). Na etapě vývoje probíhá projektování a realizace herního funkcionálu, generace kontentu, jsou propracované všechny technické, gamedesignerské a další aspekty hry. Účelem této fáze je vytvoření produktu, který je připraven ke spouštění.

Ale co máme dělat potom, až produkt je vytvořen? A zde právě přicházíme k druhé klíčové oblasti v herním průmyslu – operování her. Je to spouštění a podpora úspěšného fungování hry na trhu. Cílem operátora je vydělat peníze.

Mnozí se domnívají, že hry jsou uměním. A je tomu tak, ale zároveň jsou hry taky velkou dřinou. Existuje profesní vtip: práce producenta je jízda na kole, a kolo hoří a ty hoříš a všechno hoří a jsi v pekle. Ano, je to tak. Při tvorbě kvalitního produktu se zapotíte, a aby produkt profitoval – zapotíte se ještě více.

Základní kurz operativního řízení her se skládá z bloků spojených jednou tematikou – startem vlastního herního projektu a jeho následnou podporou pro úspěšné profitové fungování na trhu.

Cíl kurzu: Vytvořit jasnou představu o operativním řízení herních projektů a taktéž pochopit v jakém směru pokračovat, aby spustit konkurenceschopnou komerční hru, zaměřenou na zisk. Kurz se opírá o systematické znalosti a mnoholeté praktické zkušenosti úspěšných producentů, které stojí za operativním řízením velkých ruských a zahraničních projektů.

Výstupy z kurzu: V rámci výuky zjistíte co je operování her, klíčovou roli producenta při operování her, etapách a metodách startu her na různých platformách, tvorbě (psaní) produkční dokumentace, tvorby positioningu produktu, o nástrojích monetizace, které jsou přístupné pro herního operátora.

Komu je kurz určen?

  • Začínajícím vývojářům, kteří chtějí seznámit se s efektivními způsoby spouštění produktu, propagace, monetizace podpory, úspěšného fungování na trhu svých mobilních, sociálních, browser a klientských her.
  • Osobám, kteří se zajímají o hry a uvažují o možnosti začít pracovat v herní oblasti
  • Producentům a jiným pracovníkům herních společnosti, kteří chtějí systematizovat vlastní znalosti a dozvědět se o nových přístupech v metodologii herního operování.

Vstupní požadavky: Počítačová gramotnost, celková představa o herním průmyslu a počítačových hrách. Plusem budou zkušenosti z vývoje a startu vlastních her, práce v herní společnosti, již připravené koncepty svých vlastních budoucích herních projektů.

Délka a formát kurzu:
Kurz obsahuje 14 hodin výuky.
Výuka probíhá od 11:00 do 19:00 (včetně coffee breaků a oběda).
Délka kurzu – 2 dny (ruština: 30.a 31. 5. 2017, čeština: 2.a 3. 6. 2017)
Po ukončení kurzu jsou všichni účastnici zváni k pokračování komunikace v neformálním prostředí.

Program: Materiály kurzu obsahují teoretickou a praktickou část. V rámci výuky budou probrané obecné modely, které lze aplikovat pro různé platformy. Hlavní příklady budou vycházet z praktických zkušeností lektora. Budou uvedeny materiály a konkrétní čísla pro klientské, mobilní a browser projekty.

  • Co je operování her?
  • Rozbor čtyř klíčových směrů operování (monetizace, přilákání, udržení a návrat hráčů) a výběr nástrojů pro každou etapu.
  • Podrobný rozbor funkce operačního týmu.
  • Etapy spouštění herního projektu: volba projektu, anonce, Friends&Family, CBT, OBT release. Pro mobilní hry: volba projektu, Soft Launch a Release.
  • Check-list nezbytných kroků pro každou etapu. Této tematice je věnována převážná část kurzu.
  • Praktický case pro tvorbu protokolu (pasu) vlastního projektu.
  • Rozbor monetizačních akcí: klasifikace a rozbor praktických příkladů, metodologie práce s akcemi, úskalí při práci s akcemi.

Na konci kurzu obdržíte balík materiálů, který bude obsahovat prezentace všech lekcí a doprovodní dokumentaci (např. kalkulačku pro výpočet návratnosti mobilních her a mnoho dalšího). Před zahájením kurzu je nutné, aby účastník podepsal prohlášení NDA (dohodu o mlčenlivosti).Photos from the course:Lectors & Guests:Vjačeslav Utočkin

VŠBI NIU VŠE
Vedoucí vzdělávacích programů odborné přípravy pro oblast herního průmyslu

Read more