Course


Date Language Place
30. 5. – 31. 5. 2017 Czech ISBM - Vysoká škola ekonomická v Praze
2. 6. – 3. 6. 2017 Russian ISBM - Vysoká škola ekonomická v Praze

Úspěšnost každé hry závisí na velkém počtu faktorů. Těmi jsou silný tým, správná volba settingu, správné řízení a další, včetně „mystické“ intuice gamedesignerů.

V současných podmínkách tvrdého konkurenčního trhu, obrovského počtu produktů a přesycenosti spotřebitelů je právě marketing jedním z tažných prvků úspěšnosti produktu. A to marketing nejen v tradičním stylu „nákupu trafficu“, ale marketing produktu, tzn. že již ve fázi vývoje pracují marketéři společně s vývojářským týmem na tom, aby hra byla opravdu zajímavá a aby měla pro hráče opravdovou hodnotu. Primárně jde však o dosažení hlavního a nejdůležitějšího cíle každého úspěšného vývojáře – vytvořit takový finanční zisk, který dokáže zabezpečit vývoj budoucích projektů.

Již jen vyvinout dobrou hru je poměrně složitý úkol. A dosáhnout toho, aby hra byla úspěšná na trhu, aby vynášela zisk a aby byla zajímavá i pro hráče – není o nic jednodušší. Při výrobě kvalitního produktu se řádně zapotíte a zapotíte se ještě více, pokud chcete, aby hra vydělávala. Je podstatné, abyste se nepotili zbytečně, aby vynaložené marketingové úsilí nevyšlo vniveč, proto musí být kanály marketingové komunikace zvoleny správně, marketingová strategie musí být přitažlivá pro spotřebitele.

Názory hráčů jsou nejvyšším hodnotícím systémem každého projektu, rozhodují, zda a nakolik komfortně, zajímavě a dobře se cítí hráč v té či oné hře. Úkolem marketingu je nejen získat zákazníky a poskytnout jim maximálně pohodlné podmínky v rámci hry, ale také zajistit i to, aby nákup uvnitř hry šel hladce, jednoduše a bez zbytečného litování.

Základní kurz herního marketingu představuje komplex provázaných kroků spojených jednotnou tématikou – tvorbou propagační strategie projektu, stanovení cílové skupiny, správného positioningu, startu vlastního projektu a následnou podporu úspěšného fungování projektu na trhu s cílem dosažení zisku.

Cíl kurzu: Vytvořit přesnou představu o moderním marketingu her a pochopit jakým směrem pokračovat, aby spustit vlastní konkurenceschopnou komerční hru s cílem dosažení zisku. Kurz se opírá o systematické znalosti a mnoholeté praktické zkušenosti úspěšných marketérů a vedoucích marketingové oddělení ruských i mezinárodních projektů a obsahuje základní pilíře herního marketingu i konkrétní příklady a doporučení pro následnou praktickou aplikaci.

Výstupy z kurzu: V rámci výuky dozvíte o tom, co je marketing her, o klíčové roli marketéra při vývoji a operování her, o aktuálním stavu trhu a perspektivních trendech, evoluce a etapách marketingu her na jednotlivých platformách, tvorbě (psaní) marketingové strategie, tvorby positioningu produktu, tvorbě marketingového protokolu (pasu) projektu a návrhu marketingových plánů.

Komu je kurz určen?

 • Začínajícím vývojářům, kteří chtějí seznámit se s efektivními způsoby propagace na trhu mobilních, sociálních, browser nebo klientských her.
 • Osobám, které se zajímají o hry a uvažují o možnosti začít pracovat v oblasti her.
 • Marketérům a jiným pracovníkům herních společnosti, kteří chtějí systematizovat vlastní znalosti a dozvědět se o nových přístupech v metodologii herního operování.

Vstupní požadavky: Počítačová gramotnost, celková představa o herním průmyslu a počítačových hrách. Plusem budou zkušenosti z vývoje a startu vlastních her, práce v herní společnosti, již připravené koncepty svých vlastních budoucích herních projektů.

Délka a formát kurzu:
Kurz obsahuje 14 hodin výuky.
Výuka probíhá od 11:00 do 19:00 (včetně coffee breaků a oběda).
Délka kurzu – 2 dny (čeština: 30.–31. 5. 2017, ruština: 2.–3. 6. 2017)
Po ukončení kurzu jsou všichni účastnici zváni k diskusi v neformálním prostředí.

Program: Materiály kurzu obsahují teoretickou a praktickou část. V rámci výuky budou probrány obecné modely, které lze aplikovat pro různé platformy. Hlavní příklady budou vycházet z praktických zkušeností lektora. Budou uvedeny materiály a konkrétní údaje pro klientské, mobilní a browser projekty.

 • Co je marketing her?
 • Rozbor hlavních klíčových směrů marketingu (cílová skupina, positioning, příprava marketingových materiálů a realizace marketingového komplexu) a výběr nástrojů pro každou etapu.
 • Podrobný rozbor funkce marketingového manažera v týmu.
 • Hlavní oblast činnosti marketingového manažera.
 • Etapy marketingové podpory při startu herního projektu: volba projektu, anonce, Friends&Family, CBT, OBT release. Pro mobilní hry: volba projektu, Soft Launch a Release.
 • Spouštění projektu na různých platformách: Mobile, Steam Early Access, Steam Greenlight.
 • Praktický case pro tvorbu marketingového protokolu (pasu) vlastního projektu.
 • Rozbor příkladů: klasifikace a rozbor praktických příkladů.

Materiály z kurzu: Na konci kurzu účastníci obdrží složku dokumentů, která obsahuje prezentace všech přednášek a doplňující dokumentaci (příklady marketingových plánů, marketingových pasů apod.). Před zahájením kurzu je nutno, aby účastník podepsal prohlášení NDA (dohodu o mlčenlivosti).Photos from the course:Lectors & Guests:Sergey Zykov

Deemedya; VŠBI NIU VŠE
Marketér a PR specialista

Read more