Course


Date Language Place
6. 10. – 7. 10. 2017 Czech SVOŠUR Orange Factory, s.r.o.

V kontrastu s hrami určenými čistě k zábavě (kde kritériem je prožitek hry) je kurz věnován aplikaci herních principů do pragmatických situací, kde designér sleduje konkrétní cíl a pomáhá k formování chování, návyků a prožívání hráčů za konkrétním účelem.

Tyto projekty mají pragmatické uplatnění jak v reklamě, marketingu a prodeji, tak i v dalších oblastech lidského chování, často s velmi pozitivním dopadem. Gamifikační projekty jsou typicky méně náročné technologicky a více komunikačně a manažersky.

Kurz je postaven na dvou hlavních pilířích, na případových studiích, jejich rozboru a analýze a na vytvoření vlastního projekt u a playtestingu, rozboru a revizi.

Cíl kurzu: pochopení gamifikačních projektů v nejrůznějších oblastech, a to jak po stránce koncepce, tak po stránce produkční, manažerské a komunikační.

Výsledky kurzu: Účastníci odcházejí s vlastním hotovým gamifikačním projektem.

Komu je kurz určen?

  • Učitelům a lektorům, pracovníkům ve vzdělávání, kteří chtějí svůj výklad obohatit o herní prvky.
  • Pracovníkům v reklamě, vývojářům interaktivních aplikací, marketingovým stratégům.
  • Autorům her v reálném prostředí.
  • Všem, kteří chtějí netradičními způsoby propagovat svůj produkt, službu nebo myšlenku.

Vstupní požadavky: Počítačová gramotnost, povšechní představa o herních a gamifikační prostředcích. Výhodou pro kurz je mít vlastní produkt, aplikaci nebo myšlenku pro jejíž zpřístupnění je možné použít gamifikační princip.

Délka a formát: dvoudenní 12.hodinový intenziv. 6.října (pátek) 14:00-19:00 a 7.října (sobota) 10:00- 17:00 (včetně přestávky na oběd).

Cena: 2500 KčLectors & Guests:Ivan Vágner

Analytik, lektor, VŠ a VOŠ učitel a publicista

Read more